Aktualności

Kolejna inicjatywa świętochłowickiej policji w celu poprawy bezpieczeństwa seniorów

Data publikacji 06.08.2020

Wczoraj w OPS na terenie Świętochłowic odbyło się spotkanie edukacyjne na temat bezpieczeństwa osób starszych. Wykład poprowadziła świętochłowicka policyjna profilaktyk. Jest to kolejna inicjatywa mundurowej, w staraniach o uświadamianie seniorów, na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ich ochrony przed oszustami.

Świętochłowicka Policja systematycznie pracuje nad bezpieczeństwem seniorów zamieszkujących miasto. Wszystko po to, aby czuli się bezpiecznie w domu, na ulicy lub będąc na spacerze. Seniorzy to grupa społeczna, której należy się wyjątkowy szacunek, wymagają troski i zainteresowania nie tylko ze strony najbliższych. Dlatego, też policjanci systematycznie starają się ich edukować i przypominać o koniecznych środkach ostrożności w kontaktach z osobami, których nie znają.
Dzięki porozumieniu o współpracy na rzecz bezpieczeństw osób starszych, które zawarte zostało pomiędzy świętochłowicką Policją i OPS, wczoraj świętochłowicka mundurowa przeprowadziła spotkanie z seniorami w ramach działań profilaktycznych „Seniorze, nie daj się oszukać!" Prelekcja miała miejsce w Ośrodku Pomocy Społecznej, a uczestnikami byli mieszkańcy miasta, biorący udział w projekcie „Coby Starzikom żyło sie lepij”. Było to pierwsze spotkanie edukacyjne wpisujące się w cykl pięciu zaplanowanych wykładów mających na celu ochronę świętochłowickich seniorów. Policyjna profilaktyk szczegółowo omówiła różne metody działania oszustów, m.in. „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika administracji”. Przekazała uczestnikom cenne rady ułatwiające im codzienne funkcjonowanie oraz mające na celu uchronić ich przed zagrożeniem ze strony oszustów. Policjantka przytoczyła również seniorom prawdziwe przykłady z codziennej służby. Uczestnicy natomiast mieli okazję, aby uzyskać od mundurowej odpowiedz na nurtujące ich pytania oraz mogli podzielić się z pozostałymi uczestnikami swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w omawianym temacie.

W trakcie spotkania został odtworzony i omówiony spot profilaktyczny, który prezentujemy poniżej.

Przypominamy i przestrzegamy!

Należy uważać w kontaktach z obcymi osobami, dzwoniącymi pod numer naszego telefonu, wypytującymi o nasze sprawy osobiste czy finansowe. Policjanci nigdy nie wykonują takich telefonów ani nie odbierają osobiście żadnych pieniędzy! Po takiej rozmowie telefonicznej, której przebieg wyda nam się podejrzany, powinniśmy jak najszybciej poinformować o tym fakcie Policję, dzwoniąc na nr alarmowy 112.

  • Policyjna profilaktyk podczas spotkania z seniorami w OPS.
  • Policyjna profilaktyk podczas spotkania z seniorami w OPS.
  • seniorzy podczas oglądania spotu dotyczącego oszustw

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.52 MB)