Aktualności

„Bezpieczny Pieszy” podsumowanie poniedziałkowych działań

Data publikacji 10.11.2020

Świętochłowicka drogówka podsumowała działania „Bezpieczny Pieszy”. Podstawowym ich celem było zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Stróże prawa zwracali uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy oni sami nie łamią zasad przepisów o ruchu drogowym. Mundurowi ujawnili łącznie 16 naruszeń przepisów, z czego aż 10-ciu dopuścili się piesi.

Wczoraj policjanci ze świętochłowickiej drogówki prowadzili akcję „Bezpieczny Pieszy”. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego stanowią szczególnie zagrożoną grupę. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Stróże prawa podczas działań zwracali uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy oni sami nie łamią zasad przepisów o ruchu drogowym. W działaniach wzięło udział 8 policjantów świętochłowickiej drogówki. Ujawnili oni 16 naruszeń przepisów, z czego aż 10 popełnili piesi. Najczęściej popełnianym przez nich wykroczeniem było przechodzenie w miejscu niedozwolonym.
Z kolei wśród kierujący wciąż jeszcze zdarzają się amatorzy szybkiej jazdy w rejonie przejść dla pieszych.

Po raz kolejny apelujemy! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach drogi.

  • umundurowany policjant z drogowki podczas przekazywania opaski odblaskowej dziecku w trakcie działań "Bezpieczny pieszy"
  • umundurowany policjant z drogowki podczas przekazywania opaski odblaskowej dziecku w trakcie działań "Bezpieczny pieszy"
  • umundurowany policjant z drogowki podczas przekazywania pieszej opaski odblaskowej w trakcie działań "Bezpieczny pieszy"