Aktualności

Działania drogówki przeciwko nielegalnemu transportowaniu odpadów

Data publikacji 23.11.2020

W piątek na terenie miasta świętochłowicka drogówka przeprowadziła działania pod kryptonimem „Odpady”. W trakcie kontroli ciężarówek stróże prawa sprawdzali stosowne zezwolenia, czy kierowcy nie przewożą materiałów niebezpiecznych oraz, czy przestrzegają przepisów prawa o ruchu drogowym. Policjanci nałożyli 5 mandatów karnych oraz zatrzymali jeden dowód rejestracyjny.

W piątek od rana mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego świętochłowickiej komendy prowadzili działania „Odpady”. Stróże prawa sprawdzali ładunki ciężarówek poruszających się po ulicach Świętochłowic. Kontroli poddawana była m.in. legalność przewożonych odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku. Drogówka sprawdzała także sposób załadunku odpadów i zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi. Akcja prowadzona jest cyklicznie i ma na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, które nieprawidłowo transportują odpady na terenie naszego miasta. Policjanci nałożyli 5 mandatów karnych oraz zatrzymali jeden dowód rejestracyjny.

Ty także możesz przyczynić się do eliminacji zagrożeń. Jak to zrobić?

Oprócz bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym przypominamy o takim narzędziu jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Można na niej nanieść sytuacje, które w naszej ocenie stanowią zagrożenie w konkretnym rejonie. Policjanci weryfikują te zgłoszenia, potwierdzają lub nie i starają się wyeliminować. Wśród różnych kategorii istnieje również ta dotycząca DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI.

Przypominamy, że w świetle art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach, lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób, lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym, lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.
Natomiast na podstawie art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości.

  • Mundurowy z drogówki podczas kontroli pojazdu w trakcie prowadzonych działań o kryptonimie odpady
  • Mundurowi z drogówki podczas kontroli pojazdu w trakcie prowadzonych działań o kryptonimie odpady
  • Mundurowi z drogówki podczas kontroli pojazdu w trakcie prowadzonych działań o kryptonimie odpady