Kierownictwo

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach

młodszy inspektor Monika Francikowska