REJON Nr 7 - LIPINY - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Twój dzielnicowy

REJON Nr 7 - LIPINY

 

asp. Rafał GABRYŚ 

tel. 47 85 443 27

tel. kom. 727 032 219

czynny w godzinach służbowych

email : dzielnicowy.swietochlowice.7@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

Dzielnicowy obsługuje następujące ulice:

Adama Mickiewicza od numeru 1 do numeru 20, Astrów, Augustyna Świdra, Boczna, Bolesława Chrobrego, Bernarda Świerczyny, Chorzowska od numeru 51 do numeru 119 (nieparzyste), Chorzowska od numeru 80 do numeru 140 (parzyste), Doktora Antoniego Bukowego, Działkowców, Emanuela Imieli, Franciszka Pieczki, Graniczna, Hiacyntów, Irysów, Jaśminowa, Józefa Wieczorka, Księdza Józefa Michalskiego, Kolejowa, Konwalii, Krótka, Krokusów, Kwiatowa, Lotnicza, Norberta Barlickiego, Nowotki, Nasturcji, Oświęcimska, Plac Słowiański, Piwonii, Rudzka, Sądowa, Stokrotek, Stanisława Moniuszki, Stanisława Wallisa, Stefana Okrzei, Szyb Marcina, Świętego Jana, Tulipanów, Wincentego Pola, Przebiśniegów, Żelazna.

 

Aktualny plan działań priorytetowych dzielnicowego w trakcie przygotowania...

 

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 20.02.2020 r. do 19.08.2020 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest zminimalizowanie ilości osób postronnych przebywających w rejonie budynku przy ulicy Barlickiego 28 i tym samym ograniczenie wykroczeń polegających na zaśmiecaniu, dewastacji i spożywaniu alkoholu przez powyższe osoby przebywające na klatce schodowej. Zadanie to ma na celu również spowodowanie zabezpieczenia wejścia do w/w budynku przed osobami, które nie są mieszkańcami w/w budynku.

Dla dzielnicowego:

 • nawiązanie kontaktu i podjęcie współpracy z administracją budynku, wystąpienie z prośbą o zamontowanie zabezpieczenia wejścia do budynku,
 • wystąpienie do Straży Miejskiej o objęcie zintensyfikowaną kontrolą wskazanego rejonu do czasu odpowiedniego zabezpieczenia klatki schodowej przed osobami postronnymi,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego miejsca podczas pełnionej służby obchodowej (przez cały okres realizacji działań),
 • rozmowy z mieszkańcami wymienionego budynku i sąsiadujących w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, o sposobie postępowania w przypadku zaistnienia przedmiotowych zdarzeń, a w trzecim etapie w celu poinformowania o realizacji planu, jego postępach i wyniku,
 • zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
 • przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z osobami biorącymi udział w w/w procederze oraz poinformowanie o konsekwencjach prawnych w związku z zakłócaniem ładu i porządku publicznego,
 • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice.

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 08  marca 2019 roku do 8 września 2019 roku, zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie kradzieży oraz wyeliminowanie czynów uciążliwych społecznie w postaci: żebractwa a także zakłócania ładu i porządku w w/w rejonie.

Dla dzielnicowego:

 • umieszczenie działania na stronie internetowej,
 • podjęcie współpracy z rejonowym Straży Miejskiej (przez cały okres realizacji działań),
 • nawiązanie kontaktu z kierownictwem sklepu oraz pracownikami ochrony, ustalenie szczegółów współpracy,
 • rozmowy z mieszkańcami w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,
 • skierowanie patroli OPI KMP Świętochłowice polecenie doraźne,
 • przeprowadzenie rozmów profilaktycznych ze ,, stałymi bywalcami” rejonu (przez cały okres realizacji działań),
 • prowadzenie wzmożonych kontroli w rejonie występującego zagrożenia podczas pełnionej służby obchodowej pod kątem ujawniania sprawców naruszania zasad porządku publicznego, MKK (przez cały okres realizacji działań)