REJON Nr 1 - ZGODA - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Twój dzielnicowy

REJON Nr 1 - ZGODA

 

st. sierż. Dawid LEWICKI

tel. 47 85 443 21

tel. kom. 727 032 221

czynny w godzinach służbowych 

email : dzielnicowy.swietochlowice.1@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

Dzielnicowy obsługuje następujące ulice:

Akacjowa, Andrzeja Mielęckiego, Brzozowa, Bukowa, Ceramiczna, Dębowa, Góra Hugona, Grunwaldzka, Hajduki, Jaworowa, Jesionowa, Juliusza Krauzego, Kaliny, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Klonowa, Krzywa, Lipowa, Marianny i Jana Krzyżańskich, Metalowców od numeru 1 do numeru 5 (nieparzyste), Michała Drzymały, Nowa, Park Zgoda, Plebiscytowa, Śląska, Topolowa, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wiśniowa, Zielona.

 

Aktualny plan działań priorytetowych dzielnicowego w trakcie przygotowania...

 

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest spadek ilości zdarzeń drogowych w rejonie ronda Świętego Jana Pawła II spowodowanych niewłaściwą organizacją ruchu.

Dla dzielnicowego:

  • spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Zgoda celem zapoznania ich z planem priorytetowym, jak również w celu zebrania uwag i sugestii, a po przeprowadzonym działaniu przeprowadzenie sondażu na temat poprawy stanu bezpieczeństwa w wymienionym rejonie,
  • nawiązanie kontaktu z Biurem Dróg i Mostów UM Świętochłowice, celem podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w obrębie ronda objętego działaniem priorytetowym, przeprowadzenie spotkania roboczego w celu przekazania uwag i sugestii mieszkańców,
  • sprawdzenie realizacji działania oraz ewentualne wystąpienie z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w rejonie ronda,
  • współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Świętochłowice,
  • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice.

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 26.03.2019 r. do 26.09.2019 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem tj. ul.Śląska 23 – w obrębie sklepu.

Dla dzielnicowego:

  • ustalenie danych personalnych osób przebywających w obrębie sklepu oraz przeprowadzenie z nimi rozmów profilaktycznych
  • nawiązanie kontaktu z zarządcą budynku celem podjęcia działań w stosunku do najemcy skutkujących poprawą sytuacji,
  • nawiązanie kontaktu z najemcą sklepu oraz jego personelem celem poinformowania o konieczności zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,
  • w razie braku poprawy sytuacji - reakcja na wykroczenia,
  • sprawdzenie realizacji działania oraz ewentualne wystąpienie z wnioskiem o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu.