Często zadawane pytania

Czy kamizelki odblaskowe są obowiązkowe w samochodzie?

Zagadnienie dotyczące obowiązkowego wyposażania pojazdów, jest w głównej mierze uregulowane przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32 poz.262, ze zm.) i Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.).
 
W chwili obecnej przepisy te, nie nakładają obowiązku wyposażenia samochodu osobowego w kamizelki odblaskowe.