Często zadawane pytania

Kto egzaminuje starających się o kartę rowerową lub motorowerową?

Zgodnie z art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908):

,,Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują:
1) nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły;
2) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
3) egzaminator.”
 
Z kolei art. 97 ust. 2 wskazuje, że ,,kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej”
 
W przepisach ruchu drogowego nie jest powiedziane, kto ma zorganizować egzamin na kartę rowerową, jednak zazwyczaj inicjatywa taka wychodzi właśnie ze szkoły od dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela wychowania komunikacyjnego. W opisanej sytuacji proponuję zgłosić się do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach z prośbą o dokonanie sprawdzenia kwalifikacji w zakresie niezbędnym do uzyskania karty rowerowej. Pozostaje jeszcze Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, który oprócz prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy również może dokonać sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową. Po uzyskaniu zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu ,,egzaminu” i przedstawieniu go w szkole, dyrektor szkoły ma obowiązek stosowną kartę wydać.