Aktualności

Działania „Stop prędkości” w Świętochłowicach

Data publikacji 05.05.2020

Od wczesnych godzin porannych na terenie Świętochłowic, policjanci drogówki prowadzą działania „Stop Prędkości”. Kontrolują, czy kierowcy stosują się do ograniczeń wynikających z przepisów o ruchu drogowym. Apelujemy o zdjęcie nogi z gazu i przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości. Przekraczający prędkość muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Głównym celem prowadzonych przez drogówkę działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Dzisiaj policjanci drogówki do wieczora będą dokonywali pomiarów prędkości na terenie całego miasta, szczególnie w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kontroli podlega również stan trzeźwości kierujących. Zaplanowane działania mają charakter prewencyjny. Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości,  a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się  z konsekwencjami prawnymi. Ponadto przypominamy, że przekroczenie prędkości ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy. Apelujemy do kierowców, aby jechali wolniej w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.

 

  • Dwóch funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, mierzący prędkość
  • Funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego stojący na ulicy
  • Funkcjonariusz Ruchu Drogowego kontrolujący pojazd