Aktualności

Drogówka podsumowała działania „Prędkość"

Data publikacji 05.06.2020

Policjanci ze świętochłowickiej drogówki prowadzili wczoraj działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Ich nadrzędnym celem buło zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Niemniej jednak policjanci zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Stróże prawa łącznie ujawnili ponad 50 naruszeń przepisów.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Oprócz brawury na drodze, jako najbardziej śmiercionośna przyczyna wypadków zagraża nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pieszym. W przypadku potrąceń pieszych już nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka. Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach.

Wczorajsze działania drogówki pn. „Prędkość” miały charakter kontrolno-prewencyjny. Celem tych działań było przede wszystkim egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Ci, którzy nie stosowali się do tych ograniczeń, a szczególnie tę prędkość rażąco przekraczali, musieli liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Stróże prawa łącznie ujawnili ponad 50 naruszeń przepisów.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności.