REJON Nr 2 - ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Twój dzielnicowy

REJON Nr 2 - ŚRÓDMIEŚCIE WSCHÓD

st. sierż. Łukasz KOWALSKI

tel. 47 85 443 22

tel. kom. 727 032 224

czynny w godzinach służbowych 

email : dzielnicowy.swietochlowice.2@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

Dzielnicowy obsługuje następujące ulice:

Cmentarna, Konstytucji 1997 roku, Katowicka od numeru 24 do numeru 78 ( parzyste ), Katowicka od numeru 25 do numeru 77 ( nieparzyste ), Licealna, Matki Polki, Nastolatków, Ogrodowa, Marii Dulcissimy Hoffmann, Polna od numeru 38 do numeru 86 (parzyste), Polna od numeru 45 do numeru 75 (nieparzyste), Strzelców Bytomskich, Szkolna od numeru 2 do numeru 30 (parzyste ), Szpitalna, Tunelowa, Wiktora Polaka, Wodna, Wyzwolenia od numeru 53 do numeru 83 (nieparzyste), Wyzwolenia od numeru 38 do numeru 56 (parzyste), Żołnierska,

Proponowane działania dzielnicowego:

W okresie od 26.11.2020 r. do 25.05.2021 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców kamienicy przy ul. Katowickiej 69 i 69A poprzez ograniczenie ilości wykroczeń społecznie uciążliwych w tym spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przez osoby grupujące się w klatce schodowej wspomnianego budynku oraz na podwórzu.

Dla dzielnicowego:

  • nawiązanie kontaktu z gospodarzem kamienicy w celu poinformowania mieszkańców o działaniu priorytetowym oraz w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, a następnie w trakcie prowadzonego obchodu rejonu służbowego rozmowy z w/w celem właściwej weryfikacji i oceny realizacji wykonywanych zadań,
  • prowadzenie wzmożonych kontroli podczas pełnionej służby obchodowej – dążenie do ustalenia danych osób popełniających wykroczenia, oddziaływanie prewencyjne, w przypadku braku efektu oddziaływanie represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń,
  • zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
  • wystąpienie do Straży Miejskiej o objęcie zintensyfikowaną kontrolą wskazanego rejonu,
  • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice i w aplikacji Śląski Dzielnicowy.

Proponowane działania dzielnicowego:

W okresie od 23.04.2020 r. do 22.10.2020 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców rejonu ul. Wiktora Polaka 19 – 23 oraz Cmentarnej 18 – 22, a także spadek ilości negatywnych opinii w tym zakresie, które spowodowane są grupowaniem się osób nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz dewastacjami placu zabaw w powyższym rejonie.

Dla dzielnicowego:

  • prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego miejsca podczas pełnionej służby obchodowej, w tym zwracanie szczególnej uwagi na popełniane wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu oraz dopuszczanie się aktów wandalizmu,
  • w trakcie trwania działania zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
  • podjęcie współpracy z rejonowym świętochłowickiej Straży Miejskiej,
  • w związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii poinformowanie drogą telefoniczną przedstawicieli mieszkańców zaangażowanych w obecną sytuację o wdrożeniu działania priorytetowego celem jego rozpowszechnienia wśród pozostałych mieszkańców pobliskich posesji, jednocześnie uczulając na zachowanie niezbędnych środków ostrożności,
  • propagowanie działania priorytetowego na stronie internetowej KMP Świętochłowice.