REJON Nr 3 - ŚRÓDMIEŚCIE - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Twój dzielnicowy

REJON Nr 3 - ŚRÓDMIEŚCIE

W dniach od 8 do 18 stycznia br. sierż. szt. Patryk KLEKOT będzie nieobecny.

Zastępstwo w godzinach służby pełnić będzie mł. asp. Rafał SKRZYPCZAK

tel. 727 032 223 (dzielnicowy rejonu nr 4 - ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD)

 

sierż. szt. Patryk KLEKOT

tel. 47 85 443 23

tel. kom. 723 645 270

czynny w godzinach służbowych

email : dzielnicowy.swietochlowice.3@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

Dzielnicowy obsługuje następujące ulice:

Bytomska od numeru 3 do numeru 25, Dworcowa, Granitowa, Katowicka od numeru 2 do numeru 22 (parzyste), Katowicka od numeru 1 do numeru 23 (nieparzyste), Kubiny, Matejki, Pocztowa, Polna od numeru 6 do numeru 36 (parzyste), Polna od numeru 7 do numeru 43 (nieparzyste), Rzeczna, Solidarności, Szkolna od numeru 1 do numeru 29 (nieparzyste), Wyzwolenia od numeru 2 do numeru 36 (parzyste), Wyzwolenia od numeru 13 do numeru 51 (nieparzyste).

 

Aktualny plan działań priorytetowych dzielnicowego w trakcie przygotowania...

 

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 25.06.2020 do 24.12.2020 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest spadek ilości negatywnych opinii mieszkańców śródmieścia, w szczególności lokatorów budynku przy Rzecznej 1A, poprzez ograniczenie grupowania się osób popełniających wykroczenia szczególnie uciążliwe, w tym niedopuszczenie do zakłócania spokoju, wywoływaniu zgorszenia i spożywania alkoholu.

Dla dzielnicowego:

 • systematyczne kontrole wskazanego miejsca przez dzielnicowego - oddziaływanie prewencyjne i represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń przez cały okres funkcjonowania planu,
 • rozmowy z mieszkańcami podczas obchodu odnośnie prowadzenia planu priorytetowego przez cały okres funkcjonowania planu,
 • współpraca z Administracją Domów Mieszkalnych nr 3 przez cały okres prowadzonego działania,
 • sporządzenie polecenia kontroli miejsca dla policjantów Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego do dnia 10.07.2020,
 • wystąpienie do Komendanta Straży Miejskiej w Świętochłowicach do dnia 10.07.2020,
 • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice i w aplikacji Śląski Dzielnicowy przez cały okres prowadzonego działania.

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 01.12.2019 do 31.05.2020 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest spadek ilości negatywnych opinii mieszkańców bloków Granitowa 8 i 10 poprzez ograniczenie grupowania się osób popełniających wykroczenia szczególnie uciążliwe na terenie placu zabaw pomiędzy blokiem Granitowa 8 i 10 w tym niedopuszczenie do zakłócania spokoju, wywoływaniu zgorszenia i spożywania alkoholu.

Dla dzielnicowego:

 • systematyczne kontrole wskazanego miejsca przez dzielnicowego - oddziaływanie prewencyjne, represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń,
 • rozmowy z mieszkańcami podczas obchodu odnośnie prowadzenia działań priorytetowych ,
 • zadaniowanie funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego do kontroli wskazanego rejonu,
 • wystąpienie do Komendanta Straży Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie
 • dyslokowania podległych patroli do kontroli wskazanego miejsca,
 • poinformowanie uczniów SP nr 4 w Świętochłowicach o odpowiedzialności za popełnianie wykroczeń w trakcie spotkań zorganizowanych przed feriami zimowymi,
 • współpraca z ADM Śródmieście,
 • opubikowanie planu działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice.