REJON Nr 7 - LIPINY - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Twój dzielnicowy

REJON Nr 7 - LIPINY

asp. Rafał GABRYŚ 

tel. 47 85 443 27

tel. kom. 727 032 219

czynny w godzinach służbowych

email : dzielnicowy.swietochlowice.7@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

Dzielnicowy obsługuje następujące ulice:

Adama Mickiewicza od numeru 1 do numeru 13 (nieparzyste), Adama Mickiewicza od numeru 2 do numeru 20 (parzyste), Astrów, Augustyna Świdra, Boczna, Bolesława Chrobrego, Bernarda Świerczyny, Chorzowska od numeru 55 do numeru 121 (nieparzyste), Chorzowska od numeru 64 do numeru 140 (parzyste), Doktora Antoniego Bukowego, Działkowców, Emanuela Imieli, Franciszka Pieczki, Graniczna, Hiacyntów, Irysów, Jaśminowa, Józefa Wieczorka, Księdza Józefa Michalskiego, Kolejowa, Konwalii, Krótka, Krokusów, Kwiatowa, Lotnicza, Norberta Barlickiego, Nowotki, Nasturcji, Oświęcimska, Plac Słowiański, Piwonii, Rudzka, Sądowa, Stokrotek, Stanisława Moniuszki, Stanisława Wallisa, Stefana Okrzei, Szyb Marcina, Świętego Jana, Tulipanów, Wincentego Pola, Przebiśniegów, Żelazna,

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 01.10.2020 r. do 31.03.2021r. zakładanym celem do osiągnięcia jest zapewnienie spokoju mieszkańcom pobliskiej kamienicy poprzez ograniczenie popełnianych wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócaniu spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego przez osoby grupujące się w rejonie skweru przy ulicy Wieczorka 3-4.

Dla dzielnicowego:

 • nawiązanie kontaktu i rozmowy z mieszkańcami w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, a następnie w trakcie prowadzonego obchodu rejonu służbowego rozmowy z w/w celem właściwej weryfikacji i oceny realizacji wykonywanych zadań,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli podczas pełnionej służby obchodowej – dążenie do ustalenia danych osób popełniających wykroczenia, oddziaływanie prewencyjne, w przypadku braku efektu oddziaływanie represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń,
 • zadaniowanie patroli Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego do kontroli terenu,
 • wystąpienie do Straży Miejskiej o objęcie zintensyfikowaną kontrolą wskazanego rejonu,
 • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice,
 • nawiązanie kontaktu z odpowiednią komórką Urzędu Miejskiego celem ustalenia rozwiązania mającego na celu ograniczenie procederu będącego przedmiotem planu priorytetowego (ławki umożliwiają wskazanym osobom zakłócanie ładu i porządku publicznego),
 • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice.

Proponowane działania dzielnicowego:

W okresie od 08.03.2019 roku do 08.09.2019 roku, zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie kradzieży oraz wyeliminowanie czynów uciążliwych społecznie w postaci: żebractwa a także zakłócania ładu i porządku w w/w rejonie.

Dla dzielnicowego:

 • umieszczenie działania na stronie internetowej,
 • podjęcie współpracy z rejonowym Straży Miejskiej,
 • nawiązanie kontaktu z kierownictwem sklepu oraz pracownikami ochrony, ustalenie szczegółów współpracy,
 • rozmowy z mieszkańcami w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,
 • skierowanie patroli OPI KMP Świętochłowice polecenie doraźne,
 • przeprowadzenie rozmów profilaktycznych ze ,, stałymi bywalcami” rejonu,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli w rejonie występującego zagrożenia podczas pełnionej służby obchodowej pod kątem ujawniania sprawców naruszania zasad porządku publicznego, stosowanie represji.