REJON NR 5 - PIAŚNIKI - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Twój dzielnicowy

REJON NR 5 - PIAŚNIKI

st. sierż. Bartłomiej ŚCIEBURA

tel. 47 85 443 25

tel. kom. 727 032 220

czynny w godzinach służbowych

email : dzielnicowy.swietochlowice.5@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

Dzielnicowy obsługuje następujące ulice:

Aleja Parkowa, Bytomska od 38 do numeru 40 ( parzyste ), Bytomska od numeru 39 do numeru 69 ( nieparzyste ), Chorzowska od numeru 2 do numeru 48 ( parzyste ), Chorzowska od numeru 17 do numeru 37 ( nieparzyste ), Korfantego, Krasickiego, Mickiewicza od numeru 24 do numeru 52 ( kompleks garaży ), Podhalańska, Powstańców Śląskich, Przemysłowa, Słoneczna, Sudecka od numeru 4 do numeru 12 ( parzyste ), Szkolna od numeru 31 do numeru 35 (nieparzyste), Tatrzańska, Uroczysko, Wiosenna, Zubrzyckiego.

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie 28.12.2020 r. do 27.06.2021 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez znaczny spadek ilości osób łamiących przepisy porządkowe tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie terenu, a także dewastacja mienia w rejonie ławek przyległych do stawu Skałka przy al. Parkowej.

Dla dzielnicowego:

 • podjęcie współpracy z rejonowym Straży Miejskiej oraz wystosowanie pisma o objęcie terenu szczególnym nadzorem,
 • opracowanie zadania doraźnego oraz skierowanie patroli OPI KMP Świętochłowice w zagrożony rejon,
 • rozmowy z mieszkańcami pobliskich bloków w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, pouczenie o sposobie postępowania w przypadku ujawnienia osób łamiących przepisy celem zaangażowania społeczności lokalnej do czynnego udziału w niwelowaniu zagrożeń,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego miejsca podczas pełnionej służby obchodowej pod kątem ujawniania sprawców naruszania zasad porządku publicznego, dążenie do ustalenia ich personaliów, prowadzenie rozmów profilaktycznych, pouczających, a w szczególności informowanie ich o konsekwencjach prawnych dotyczących popełniania wykroczeń społecznie uciążliwych. Oddziaływanie prewencyjne, w przypadku braku efektu, oddziaływanie represyjne w stosunku do sprawców wykroczeń,
 • podjęcie współpracy z właścicielami obiektu usługowego we wskazanym rejonie w celu współpracy oraz bieżącej wymianie informacji na temat zaistniałych zdarzeń,
 • propagowanie działania na stronie internetowej KMP Świętochłowice i w aplikacji Śląski Dzielnicowy.

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie 01.06.2020 r. do 30.11.2020 r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez znaczny spadek ilości osób łamiących przepisy porządkowe popełniające wykroczenia społecznie uciążliwe tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie przyległego terenu, a także dewastacji mienia w rejonie stawu Foryśka przy ul. Mickiewicza.

Dla dzielnicowego:

 • podjęcie współpracy z rejonowym Straży Miejskiej oraz wystosowanie pisma o objęcie terenu szczególnym nadzorem,
 • rozmowy z mieszkańcami w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym, jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,
 • opracowanie zadania doraźnego oraz skierowanie patroli OPI KMP Świętochłowice w zagrożony rejon,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego miejsca podczas pełnionej służby obchodowej pod kątem ujawniania sprawców naruszania zasad porządku publicznego, w przypadku ujawnienia zachowań niezgodnych z prawem wyciąganie konsekwencji prawnych (przez cały okres realizacji działań),
 • podjęcie współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową we wskazanym rejonie w celu współpracy oraz bieżącej wymianie informacji na temat zaistniałych zdarzeń.

Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 28.10.2019r. do 27.04.2020r. zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach objętym zakazem tj. ul. Korfantego 1.

Dla dzielnicowego:

 • podjęcie współpracy z rejonowym Straży Miejskiej (przez cały okres realizacji działań),
 • rozmowy z mieszkańcami w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,
 • opracowanie zadania doraźnego oraz skierowanie patroli OPI KMP Świętochłowice w zagrożony rejon,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego miejsca podczas pełnionej służby obchodowej pod kątem ujawniania sprawców naruszania zasad porządku publicznego (przez cały okres realizacji działań).

​​Proponowane działania dzielnicowego :

W okresie od 12.03.2019r. do 11.09.2019r. zakładanym celem do osiągnięcia jest ograniczenie występowania wykroczeń społecznie uciążliwych tj, zaśmiecanie terenu poprzez wyrzucanie pozostałości po remontach, starych mebli, okien, gruzu itp. w rejonie ul. Uroczysko oraz na skarpie za zagrodą śmietnikową przy ul. Krasickiego 19.

Dla dzielnicowego:

 • podjęcie współpracy z rejonowym Straży Miejskiej (przez cały okres realizacji działań),
 • rozmowy z mieszkańcami w celu poinformowania ich o działaniu priorytetowym jak również w celu zachęcania do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,
 • opracowanie zadania doraźnego oraz skierowanie patroli OPI KMP Świętochłowice w zagrożony rejon,
 • prowadzenie wzmożonych kontroli wskazanego miejsca podczas pełnionej służby obchodowej pod kątem ujawniania sprawców naruszania zasad porządku publicznego,  (przez cały okres realizacji działań).