KONTAKT Z DZIELNICOWYMI - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Twój dzielnicowy

KONTAKT Z DZIELNICOWYMI

Proponujemy następujący sposób kontaktu z dzielnicowym: 

  • TELEFONICZNIE - każdy dzielnicowy wyposażony jest w telefon komórkowy, który zobowiązany jest odbierać w godzinach służby. Telefon ten nie służy do zgłaszania interwencji.
  • APLIKACJA „MOJA KOMENDA”- poprzez bezpłatną aplikację zainstalowaną na telefonie komórkowym mamy dostęp do informacji o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także danych kontaktowych ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju. Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.
  • MAILOWO - każdy z dzielnicowych posiada swoją skrzynkę mailową, na którą można wysyłać korespondencję.
  • OSOBIŚCIE W KOMENDZIE POLICJI - w tym przypadku jeżeli dzielnicowy jest na miejscu i nie wykonuje pilnych czynności służbowych powinien nas przyjąć i z nami porozmawiać
  • KONTAKT Z DYŻURNYM W KOMENDZIE POLICJI - kontaktując się osobiście lub telefonicznie z oficerem dyżurnym komendy w rozmowie z nim możemy ustalić dzień oraz godziny służby dzielnicowego lub poprosić o zapisanie problemu i przekazania go dzielnicowemu. Pamiętajmy wtedy o pozostawieniu swojego numeru telefonu kontaktowego.

Zapraszamy mieszkańców.