Bezpieczny pieszy 2019

Bezpieczni w drodze do szkoły ze świętochłowicką drogówką

Po wakacyjnym odpoczynku nadszedł czas powrotu do zajęć szkolnych. Jeszcze kilka godzin w szkolnych ławkach i pierwszy tydzień nauki uczniowie będą mieli za sobą. Właśnie w tym czasie świętochłowicka drogówka w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” szczególnie czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w pobliżu szkół i placówek oświatowych. Wszystko po to, aby zminimalizować zdarzenia z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” świętochłowiccy policjanci bacznie czuwają nad bezpieczeństwem dzieci na terenie miasta. Pierwszy tydzień nauki to przede wszystkim czas, gdy stróże prawa zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów drogowych w rejonie szkół i placówek oświatowych, zarówno przez kierujących, jak i pieszych. Dodatkowo mundurowi sprawdzają oznakowanie dróg w rejonach przyległych do wymienionych placówek. Drogówka kontroluje również komunikację miejską dowożącą młodych mieszkańców Świętochłowic do szkół.Celem działań jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym, którzy wraz z pierwszym dzwonkiem zasiądą w szkolnych ławkach. Aby dotrzeć do szkoły, uczniowie niejednokrotnie muszą korzystać z przejść dla pieszych, a także poruszać się poboczem.

Zwracamy się z apelem do rodziców i opiekunów, aby poprzez systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń i sposobów ich unikania, a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem, odpowiednio przygotowali dziecko do samodzielności. Pamiętajmy, że dla naszych pociech jesteśmy przykładem i autorytetem. To od nas dziecko uczy się najwięcej. Bardzo często najmłodsi, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, zachowują się nierozważnie i niebezpiecznie. Złe nawyki wyniesione z domów rodzinnych, w wielu przypadkach powodują wzrost zagrożenia i niekiedy kończą się tragicznie.

Apelujemy do kierowców, by zachowywali szczególną ostrożność w pobliżu szkół i przedszkoli głównie w okolicy przejść dla pieszych. Przypominamy również, aby w trakcie parkowania pojazdu pamiętać o konieczności zachowania odległości 10 m pod przejścia dla pieszych i skrzyżowań, oraz min.15 m od tablicy informującej o przystanku komunikacji zbiorowej.