Często zadawane pytania

Zgubiłem prawo jazdy. Czy z wnioskiem o wtórnik mogę jeździć?

Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908) prawo jazdy zalicza się do tych dokumentów, które kierujący jest zobowiązany mieć przy sobie oraz okazywać na żądanie uprawnionego organu. Zaświadczenie wystawione przez Wydział Komunikacji nie jest dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem. Jest to dokument poświadczający jedynie fakt przyjęcia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy , lecz nie zastępuje on zagubionego dokumentu. W związku z powyższym kierowanie pojazdem przez osobę posiadającą przy sobie tylko poświadczenie złożenia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy, stanowi wykroczenie z art. 95 Kodeksu wykroczeń. Za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy może być nałożony mandat karny.