Odznaczenia dla policjantów - Kronika komendy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Kronika komendy

Odznaczenia dla policjantów

Data publikacji 12.11.2013

Narodowe Święto Niepodległości było też okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Dziewięciu policjantów honorowano medalami i odznakami resortowymi: MEDALEM „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” oraz ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY POLICJANT”.

Narodowe Święto Niepodległości było też okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Dziewięciu policjantów honorowano medalami i odznakami resortowymi. I tak: MEDAL „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” otrzymało 3 policjantów, natomiast ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT” - 6 funkcjonariuszy. Wśród odznaczonych były 2 policjantki. Niestety, ze względu na konieczność zapewnienie służby, nie wszyscy policjanci mogli odebrać przyznane im odznaczenia dzisiaj.

Wręczenia medali i odznak dokonał insp. Zbigniew BLACHA - Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach. Obecna była kadra kierownicza komendy.
 
W ceremonii uczestniczył również Pan Dawid KOSTEMPSKI - Prezydent Miasta Świętochłowice.
 
Odznaczonym i wyróżnionym gratulujemy.