Dzień Służby Cywilnej - Kronika komendy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Kronika komendy

Dzień Służby Cywilnej

Data publikacji 12.11.2013

Dzień Służby Cywilnej, jako święto tej formacji, nie bez znaczenia ustanowiony został 11 listopada czyli w Święto Niepodległości. Bez istnienia rzetelnego, profesjonalnego i bezstronnego korpusu służby cywilnej nie mogłoby bowiem funkcjonować państwo.

Dzień Służby Cywilnej, jako święto tej formacji, nie bez znaczenia ustanowiony został w dniu 11 listopada czyli w Narodowe Święto Niepodległości. Bez istnienia rzetelnego, profesjonalnego i bezstronnego korpusu służby cywilnej nie mogłoby bowiem funkcjonować żadne silne i stabilne państwo. Od 2009 r. jest to również w resorcie spraw wewnętrznych Dzień Pracownika Cywilnego.

Z okazji Dnia Służby Cywilnej i Dnia Pracownika Cywilnego, Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach insp. Zbigniew BLACHA i jego zastępca - mł. insp. Waldemar PRIETZ spotkali się dzisiaj z ta grupą zawodową zatrudnioną w naszej komendzie. Obecne było również całe kierownictwo służbowe komendy. Miłym zaszczytem było, że w spotkaniu uczestniczył również Pan Dawid KOSTEMPSKI - Prezydent Miasta Świętochłowice.
 
Komendant Blacha złożył pracownikom cywilnym i urzędnikom korpusu serdeczne podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie i pracę. Podkreślił ich wkład w prawidłowe funkcjonowanie komendy oraz udzielaną pomoc policjantom. Stwierdził, że w każdej chwili działania komendy odczuwalna jest praca „cywili”, która jest doskonałym uzupełnieniem służby policjantów. Wyróżniającym się pracownikom korpusu służby cywilnej Komendant Miejski Policji wręczył listy gratulacyjne.
 
Korzystając z okazji komendant życzył pracownikom korpusu służby cywilnej oraz wszystkim pracownikom cywilnym komendy, wielu lat w zdrowiu, satysfakcji z wykonywanych obowiązków i zadań służbowych oraz spełnienia marzeń i planów zawodowych, osobistych, a także rodzinnych.
 
Prezydent Miasta Dawid KOSTEMPSKI podziękował urzędnikom korpusu służby cywilnej za ich wkład pracy i bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Podkreślił, że często właśnie pracownicy cywilni są tymi pierwszymi, z którymi kontakt mają mieszkańcy załatwiając w komendzie tzw. sprawy urzędnicze. Zaznaczył, że ich praca „na drugim froncie” jest równie potrzebna i zaszczytna jak policjantów.